Se alla

De huvudfrågor vi vill driva i Öckerö kommun:

Huvudfrågor för Öckerö

Torsdag 24 november 2016

  • Handikappanpassa en till flera hamnar. Sätt in ramp/lift/hiss i Klåva hamn och på Björkö. Gynnar även äldre med nedsatt rörlighet. Säkerställ att de kommunala badplatserna är handikappanpassade / tillgänglighetsanpassade
  • Inför ”cirkeltrafikbuss”  med täta turer. Det skall gå att åka runt och mellan öarna utan att vänta och byta på Pinan. Även på Björkö
  • Bättre service till barnfamiljer, som utökad service i form av; mer tid för dina barn med förbättrad förbindelse, barntillsyn på obekväma arbetstider
  • Upplåt mark för en entreprenör att bygga en simhall